Ακαδημία Insha

Η Ακαδημία Insha για τις «νέες μεθόδους θεραπείας της Εποχής του Υδροχόου», είναι μία εκπαίδευση για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των δυνατοτήτων της υγείας και της αυτογνωσίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα εκτεταμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει σε βάθος γνώση της πνευματικής θεραπείας. Οι „νέες μέθοδοι θεραπείας της Εποχής του Υδροχόου – Insha“ ασχολούνται με την ενεργειακή και πνευματική θεραπεία. Ο όρος «ενεργειακή» αναφέρεται στη μετάδοση λεπτοφυών θεραπευτικών ενεργειών. Ο όρος «πνευματική» αναφέρεται στην ενέργεια της αγάπης και σε υψηλότερα επίπεδα γνώσης. Τα μαθήματα απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας αλλά και σε όσους νιώθουν ένα εσωτερικό κάλεσμα να γίνουν θεραπευτές. Οι μέθοδοι και οι τρόποι της θεραπείας είναι ολιστικοί και ενεργούν στο σώμα, στον νου και στην ψυχή.

Η νόσος εμφανίζεται όταν υπάρξει κάποια ανισορροπία μεταξύ του ανθρώπινου νου και της ψυχής του.
Μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορετικές αιτίες για την ασθένεια. Ωστόσο, οι περισσότερες αιτίες εμφανίζονται και ανιχνεύονται μέσα από τα εγκεφαλικά κύματα. Τα εγκεφαλικά κύματα συνδέονται με τα λεπτοφυή σώματα, τη «γλώσσα» και το φως της ψυχής. Αποτελούν τα σημεία σύνδεσης μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και του δυναμικού της ψυχής του. Στην εργασία με τα κύματα του εγκεφάλου ενεργοποιείται η δυνατότητα εξεύρεσης άμεσων λύσεων για όλες τις περιοχές του σώματος.
Η θεραπευτική και μετασχηματιστική ενέργεια μπορεί να χορηγηθεί στα
εγκεφαλικά κύματα δια μέσου της τοποθέτησης των χεριών. Με αυτό τον τρόπο, οι αιτίες του βαθύτερου συναισθηματικού πόνου μπορούν να έρθουν στο φως και να μεταμορφωθούν. Το άρρωστο σώμα έχει την ευκαιρία να ενεργοποιήσει αυτό-θεραπευτικές ιδιότητες, οι οποίες καθαρίζουν τον πόνο στην αιτία του, εξαλείφοντας την ασθένεια από τη ρίζα της.
Στη θεραπευτική εργασία Insha, τα λεπτοφυή σώματα γύρω από το φυσικό μας σώμα (αύρα) οδηγούνται σε μια αρμονική ροή.
Με αυτό τον τρόπο οι διαστρεβλωμένες πληροφορίες που προκαλούν την ασθένεια και είναι ενσωματωμένες στο φωτεινό σώμα διαλύονται στη ροή του φωτός. Οι άνθρωποι, οι οποίοι αρχίζουν να ζουν σε αρμονία με το φως τους, μπορούν να επιλύσουν λεπτές σκιάσεις στα φωτεινά τους σώματα, οι οποίες στη συνέχεια δεν θα οδηγούν σε ασθένεια.
Τραύματα της ενσάρκωσης από αυτήν ή από προηγούμενες ζωές μπορούν να
ειρηνεύσουν και να έρθουν στο φως με τις μεθόδους θεραπείας Insha. Βαθιά γενετικά αίτια για ασθένειες, που έχουμε πάρει από την οικογένειά μας, μπορούν να επιλυθούν, με αυτόν τον τρόπο. Μαθαίνουμε να εναρμονίζουμε τα εγκεφαλικά κύματα έτσι ώστε το σώμα μπορεί να βρει την ισορροπία του. Πληροφορίες φωτός που είναι αποθηκευμένες στη σπονδυλική στήλη κατευθύνονται από το «θέλω» στο «αφοσιώνομαι στην αγάπη». Η φωτεινή ροή της προσωπικής δύναμης ανάπτυξης ρέει τότε ελεύθερα και ο πόνος της σπονδυλικής στήλης χαλαρώνει. Η ροή της ίδιας της ζωής απελευθερώνεται μέσα μας, χωρίς να χανόμαστε στις σκιές μας. Οι μέθοδοι της Insha αποτελούν ολιστικές μεθόδους θεραπείας που, μέσω της επίδρασής τους στα κύματα του εγκεφάλου και στη φωτεινή ροή του σώματος, αποκαθιστούν τη σύνδεση σώματος, νου και ψυχής.
Στην αυγή της Εποχής του Υδροχόου, η ανθρωπότητα μπαίνει σε
μια νέα εξελικτική φάση πνευματικής ανάπτυξης, με νέα κοσμική γνώση. Η νέα εποχή υποστηρίζεται από τον πλανήτη Ουρανό. Ο Ουρανός είναι ο κυρίαρχος πλανήτης στην Εποχή του Υδροχόου και συμβολίζει τη σύνθετη εξελικτική ανάπτυξη του ανθρώπινου γένους. Αντιπροσωπεύει το νέο, το άγνωστο και είναι ένα σύμβολο για την επανάσταση και εξατομίκευση.
Στην Εποχή του Υδροχόου, η ανθρωπότητα οδηγείται μακριά από ιδεολογικές
πεποιθήσεις και δόγματα και κατευθύνεται προς την υψηλότερη πνευματική γνώση.  Η αληθινή πνευματική γνώση δεν εξαρτάται από τις ανθρώπινες πεποιθήσεις, αλλά μπορεί να γίνει αισθητή και απτή.
Η αληθινή υψηλότατη πνευματική γνώση είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από την αρχή των χρόνων, με τη μορφή των Βεδών, (αρχαιά ιερά κείμενα του Ινδουισμού) και δόθηκε στους Αποστόλους την Πεντηκοστή ως ειδική κατάσταση συνειδητότητας, όπου μπορούσαν να μιλήσουν και να κατανοήσουν όλες τις γλώσσες.
Αστρολογικά μιλώντας, ο Ουρανός αντιστοιχεί όχι μόνο στην υψηλότερη γνώση, αλλά και στο Λόγο, το Άγιο Πνεύμα. Με την είσοδο στην Εποχή του Υδροχόου, θα έχουμε και πάλι πρόσβαση στην αρχαία γνώση, σε αρχαίες θεραπευτικές μεθόδους, και τελετουργικά.
Οι θεραπευτικές μέθοδοι Insha μεταφέρουν το φως της Εποχής του Υδροχόου
και τη νέα ενέργεια με την οποία οι άνθρωποι μπορούν να λειτουργήσουν και πάλι. Οι μέθοδοι αυτές υποστηρίζουν το σώμα να προσαρμοστεί στο φως, στη διαφάνεια και στη λεπτότητα και υποστηρίζει τους ανθρώπους να αφομιώσουν, να μετατρέψουν και να βιώσουν το φως. Η θεραπευτική γνώση Insha μας επιτρέπει να υπάρχουμε στον υλικό κόσμο ως όντα φωτός φωτός και κατά συνέπεια να αναπτύξουμε περαιτέρω το ενδιάθετο δυναμικό μας σε περισσότερο πνευματικά και φυσικά επίπεδα.

 

Ακαδημία

H εκπαίδευση στην Ακαδημία περιλαμβάνει τα λεπτοφυή στρώματα του φυσικού και φωτεινού σώματος, τα εγκεφαλικά κύματα, τα ρεύματα της σπονδυλικής στήλης, τα τσάκρας και τους μεσημβρινούς. Προς το παρόν, έχουν επιτευχθεί βαθιές συνειδητοποιήσεις ως προς τις αληθινές αιτίες της ασθένειας και τον συσχετισμό τους με το σώμα, τον νου και την ψυχή. Οι εκπαιδεύσεις Insha βασίζονται σε θεωρητικό περιεχόμενο, σε πρακτικές ασκήσεις και στις προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων. Εκτός από την επίτευξη της διανοητικής γνώσης, η απόκτηση προσωπικού βιώματος προσφέρει ανάπτυξη της διαίσθησης, του αισθήματος της ευθύνης και της διάκρισης. Η ανάπτυξη αυτογνωσίας αποτελεί βασικό μέρος της Ακαδημίας Insha και εξυπηρετεί στην ταχύτερη απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση χρησιμεύει όχι μόνο στο να βοηθήσετε άλλους ανθρώπους να επανακτήσουν υγεία, σωματική και ψυχική ευεξία, ζωντάνια και όρεξη για ζωή, αλλά, επίσης, και στο να γίνετε εσείς οι ίδιοι πιο ισχυροί, πιο χαρούμενοι, πιο υγιείς και περισσότερο σταθεροί.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση Insha έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με έναν εκπαιδευτή  Insha, ο οποίος θα απαντήσει ευχαρίστως στις ερωτήσεις τους και θα τους δώσει περισσότερες πληροφορίες (βλ. Σχολές)

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι ανεκδήλωτες δυνατότητες και ικανότητες των συμμετεχόντων ενεργοποιούνται μέσω διαλογισμού, αναδρομών, μυήσεων, πρακτικής και υποστηρίζονται από διδασκαλίες.

Εκτός από τις μυήσεις, οι εκπαιδεύσεις βασίζονται στη βασική διανοητική γνώση. Μερικά τμήματα της διδασκαλίας είναι γνωστά από την παραδοσιακή κινεζική ιατρική (TCM). Η θεραπευτική γνώση και η πρακτική της έχει τις ρίζες της στην εποχή της Ατλαντίδας. Από το 2002 οι «νέες μέθοδοι θεραπείας της Εποχής του Υδροχόου – Insha» είναι και πάλι προσβάσιμες και λαμβάνουν υπόψη τους τις απαιτήσεις της εποχής που έρχεται.  Το περιεχόμενο της διδασκαλίας περιλαμβάνει μια μεθοδική προσέγγιση στις νέες μεθόδους θεραπείας της Εποχής του Υδροχόου.

Οι μέθοδοι θεραπείας επιδρούν μέσω του φωτός (της λεπτοφυούς ενέργειας) που χορηγείται από τα χέρια του θεραπευτή Insha. Η συγκεκριμένη ποιότητα των μεθόδων θεραπείας Insha είναι η γνώση του τρόπου λειτουργίας των εγκεφαλικών κυμάτων και των λεπτοφυών ρευμάτων των πληροφοριών που διατρέχουν το σώμα, τον νου και την ψυχή.

Ο θεραπευτής, μέσα από την πορεία της εκπαίδευσης, μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα χέρια του για να αναγνωρίζει και να διαλύει αντιστάσεις στα λεπτοφυή ρεύματα που προκαλούνται από κληρονομικές δομές, φόβους και διαδικασίες σκέψης που εντυπώθηκαν ως πρότυπα συμπεριφοράς ή από οδυνηρές εμπειρίες στο σώμα. Η εσώτερη δύναμη της θεραπείας και της εστίασης κινητοποιείται και η αντίληψη εκπαιδεύεται.

Η εκπαίδευση Insha ΙΙ που ακολουθεί, δίνεται κάθε εξάμηνο και ασχολείται με τις κρυσταλλικές δομές του σώματος ούτως ώστε σώμα και φως να γίνουν ένα. Υπολειπόμενες δομές του κάρμα, που μπορεί να εκδηλωθούν με τη μορφή σωματικών και/ή ψυχολογικών συμπτωμάτων ασθενειών, ανιχνεύονται και επιλύονται

Επιπλέον, θα σας δειχθεί πώς οι κρυσταλλικές δομές λειτουργούν στο σώμα και πώς κανείς μπορεί να τις ενεργοποιεί εκ νέου για να εναρμονίζει το σώμα με το φως.Οι θεραπευτικές μέθοδοι – Insha έχουν τις ρίζες τους σε μια εποχή πριν από την Ατλαντίδα. Η Insha Holz τις έφερε πίσω, από τον πνευματικό κόσμο, στα χέρια της, και τις μεταβιβάζει τώρα σε σας.

 

 

INSHA I

Οι νέες θεραπευτικές μέθοδοι της Εποχής του Υδροχόου
Η εκπαίδευση Insha I περιλαμβάνει τη γνώση και τις θεραπευτικές μεθόδους των εγκεφαλικών κυμάτων και των ρευμάτων της σπονδυλικής στήλης. Μέσα από τη μύηση στις επτά (7) ιερές πηγές της Θεϊκής Μητέρας, απελευθερώνονται πληροφορίες, που μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε με έναν νέο τρόπο την τυπολογία των ασθενειών, χρησιμοποιώντας τις υψηλότερες δονήσεις της Εποχής του Υδροχόου. Η εκπαίδευση Insha I μεταδίδει τη γνώση για το πώς να κινητοποιηθούν οι αυτο-θεραπευτικές δυνάμεις του ανθρώπου, έτσι ώστε παθήσεις και χαρακτηριστικά των ασθενειών, τα οποία έχουν ήδη εκδηλωθεί στα λεπτοφυή πεδία ή είναι σωματικά αναγνωρίσιμα να μπορούν να αντιμετωπιστούν με υπευθυνότητα.

Αυτή η βασική εκπαίδευση, η οποία δίνεται κάθε εξάμηνο, παρέχει στους συμμετέχοντες μια εντελώς νέα προσέγγιση της αναγνώρισης του να αναγνωρίσουν το σώμα, τον νου και την ψυχή ως μονάδα και να εργαστούν ολιστικά. Η εκπαίδευση Insha I απευθύνεται σε όσους νιώθουν το κάλεσμα της θεραπείας ή δραστηριοποιούνται στα επαγγέλματα της υγείας. Σας μεταφέρονται όχι μόνο εξακριβωμένες πνευματικές και πρακτικές δεξιότητες, αλλά και η διεύρυνση της αντίληψής σας, προκειμένου η επιθυμία σας για τη θεραπεία να μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, διαλέξεις, διαλογισμός, μυήσεις και πρακτικές ασκήσεις χρησιμοποιούνται, για να σας υπενθυμίσουν την θεραπευτική σας ικανότητα, αλλά και για να την ενισχύσουν και να την εκπαιδεύσουν.

Διάρκεια: το Insha I επίπεδο αποτελείται από 6 μέρη των 2 ημερών.
Κόστος: 2.500 € χωρίς ΦΠΑ.

Κύρια σημεία της εκπαίδευσης:
– η θεραπεία του σημείου ζωής / θανάτου
– η φόρτιση του chi των νεφρών
– τα λεπτοφυή αιθερικά σώματα (σύνδεση αστρικού σώματος, συναισθηματικού, αιτιατού)
– η συνειδητή ενσωμάτωση και θεραπεία αναμνήσεων της ψυχής στο άξονα του εγκεφάλου και των αντιστοιχιών τους στη σπονδυλική στήλη
– η αναγνώριση και αλλαγή κομβικών σημείων της γενετικής φύσεως του εγκεφάλου που κληρονομούνται από τους γονείς όπως και των καρμικών μοτίβων ασθενειών που κληρονομούνται από την οικογένεια – τα πέντε στοιχεία, και οι μεσημβρινοί του σώματος σε σχέση με τα κύματα του εγκεφάλου
– η επίτευξη της εργασίας εξισορρόπησης των μεσημβρινών
– οι πληροφορίες των τσάκρας στον εγκέφαλο και η σύνδεση αυτών των πληροφοριών με τα κύματα του εγκεφάλου
– η εξισορρόπηση και επούλωση των τσάκρας στον εγκέφαλο και το σώμα
– η σημασία των κεντρικών σημείων του εγκεφαλικού ρυθμού / BRCPt
– η εξισορρόπηση των εγκεφαλικών κυμάτων μέσω BRCPt
– η επίλυση των δομών του φυσικού , συναισθηματικού, διανοητικού και αιτιατού σώματος
– τα δαχτυλίδια αύρας
– η θεραπεία μέσω ήχου
– η εργασία με την κρυσταλλική φωτιά
– τα ιερά σημεία των ποδιών
– το μυστικό του εγκεφαλικού φλοιού
Η εργασία στο σημείο της ζωής
Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν έχουν φτάσει στη Γη όπως πρέπει. Αυτό το συναίσθημα προέρχεται συχνά από ένα τραύμα κατά τη γέννηση. Εδώ ξεκινά η εργασία με το σημείο της γέννησης. Το σημείο γέννησης συνδέεται με το στοιχείο του μετάλλου του κύκλου των πέντε (5) στοιχείων στο σώμα. Η ενεργειακή εργασία στο σημείο γέννησης αποκτά πρόσβαση σε αυτό. Το πρώτο στοιχείο που ενεργοποιείται τη στιγμή της γέννησης είναι το στοιχείο του μετάλλου. Τα όργανα που αντιστοιχούν σε αυτό είναι οι πνεύμονες και το παχύ έντερο. Εδώ βρίσκονται τα σημεία συντονισμού με τα εσωτερικά και εξωτερικά όργανα της αναπνοής και με το πεπτικό σύστημα. Οι διαδικασίες ανάρρωσης επιταχύνονται μέσω της εργασίας στο σημείο γέννησης και την ενεργοποίηση του κύκλου των στοιχείων.

Η φόρτιση του chi (ζωτικής ενέργειας) των νεφρών
Τα νεφρά μας μεταφέρουν ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας της ζωής μας (chi) και το διανέμουν στο σώμα. Όταν υποβαλλόμαστε σε στρες ή σε άλλες καταστάσεις εντάσεων στη ζωή μας, τότε απαιτείται από το σώμα πιο πολύ ζωτική ενέργεια (chi) στα νεφρά. Ετσι το chi των νεφρών μειώνεται πιο γρήγορα με καταστροφικές συνέπειες. Η φόρτιση του chi των νεφρών αναπληρώνει τη ζωτικότητα του σώματος, κάνοντάς σε να νιώθεις πιο ενεργός και ισορροπημένος, έτοιμος να αξιοποιήσεις πλήρως το ενεργητικό σου δυναμικό.

Η συνειδητή ενσωμάτωση και θεραπεία αναμνήσεων της ψυχής στον άξονα του εγκεφάλου και των αντιστοίχων τους στη σπονδυλική στήλη
Ο πόνος στην πλάτη είναι μια από τις κοινές ασθένειες στη σημερινή κοινωνία. Η σπονδυλική στήλη υπόκειται τη μεγαλύτερη φυσική καταπόνηση. Αν προσθέσετε και συναισθηματική ένταση, τότε θα τη βρείτε στην άμεση επιβάρυνση της σπονδυλικής στήλης. Ο πόνος στη σπονδυλική στήλη και στην πλάτη, συνεπώς, συχνά σημαίνει, εκτός από τις φυσικές αιτίες, ένα θέμα στη ζωή σας που δε βιώθηκε ή που έχει αποκλειστεί. Όταν οι αντιστάσεις στη σπονδυλική στήλη διαλυθούν και οι πτυχές της ζωής συνειδητά επανενταχθούν, τότε το σώμα εισέρχεται σε μια αποτελεσματική, ολιστική διαδικασία αυτο-ίασης.
Απελευθέρωση του οικογενειακού κάρμα
Η γονεϊκή μας κληρονομιά είναι το άθροισμα του τι μαθαίνουμε από τους γονείς μας και αυτού που μας κληρονομούν γενετικά. Η απελευθέρωση του γονεϊκού κάρμα επικεντρώνεται στην ποιότητα της γενετικής κληρονομιάς. Ο γενετικός κώδικας κληρονομείται από γενιά σε γενιά. Εδώ βρίσκεται η αιτία για συγκεκριμένες ασθένειες που φαίνεται να διατρέχουν την οικογένεια: πχ. τάση για εθισμό, πολύ συγκεκριμένες καταστροφικές διαδικασίες της σκέψης που παρατηρήθηκαν σε άλλα μέλη της οικογένειας και πολλά άλλα. Ο στόχος της απελευθέρωσης του γονεϊκού κάρμα είναι να απελευθερώσει το άτομο από αυτά τα οικογενειακά δεσμά, τις εξαρτήσεις, τις ασθένειες και τα βάρη. Με αυτόν τον τρόπο, το άτομο απαλλάσσεται πλέον από κάθε τι που δεν του ανήκει, που είναι περιττό, ή μάλλον που δεν του είναι πλέον απαραίτητο για την ανάπτυξη και τη μάθηση. Η απελευθέρωση, η θεραπευτική διαδικασία μέσα από την οποία περνά το άτομο, είναι ασύγκριτη αλλά και μεγάλης σημασίας, καθώς το άτομο πρέπει να προσανατολιστεί στην νεοαποκτηθείσα ελευθερία του. Αυτό μπορεί αρχικά να προκαλέσει διαταραχές και να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις ή διαμαρτυρίες. Αλλά ποια νέα αρχή που λαχταρά κανείς δεν έχει αυτή τη συνέπεια;

 

INSHA II
Η εκπαίδευση Insha II μεταλαμπαδεύει το μετασχηματισμό των δομών του υλικού σώματος σε κρυσταλλικές δομές φωτός. Οι καρμικές δομές μεταμορφώνονται. Το σώμα υποστηρίζεται από την κρυσταλλική ενέργεια και ως εκ τούτου είναι σε θέση να ανανεωθεί αφεαυτού του. Τα κύτταρα θυμούνται την ικανότητά τους να αναγεννώνται. Λόγω των πολλών περιβαλλοντικών παραγόντων που μας επηρεάζουν, αυτό ήταν σχεδόν αδύνατο παλαιότερα. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ένα τεράστιο φως ανάληψης εμφανίζεται, το οποίο ανοίγει το δρόμο προς την αυτογνωσία.

Οι νέες θεραπευτικές μέθοδοι ενεργούν έτσι ώστε να επιστρέψουν στο σώμα, με τη μορφή κρυσταλλικής ενέργειας, πρωταρχικές πληροφορίες για την υγεία, οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε πλανητικές δομές. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται δυνατή η θεραπεία σε όλα τα επίπεδα και ο ανθρώπινος νους βιώνει μια νέα εστίαση. Στην Εποχή του Υδροχόου, πρόκειται να απελευθερωθούν μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες θα γίνουν προσβάσιμες για τους συμμετέχοντες στη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η διαδικασία του φωτός της αναληφθείσας συνείδησης φέρνει μαζί της τη μεταμόρφωση των υλικών δομών του σώματος σε κρυσταλλικές δομές φωτός. Ο δίαυλος του φωτός μεταξύ της συνείδησης και του ανθρώπινου σώματος είναι και πάλι εδραιωμένος.

Στην εποχή της Ατλαντίδας, το σώμα, η συνείδηση και το φως διαχωρίστηκαν μεταξύ τους και δεν μπορούσαν πλέον να βιώνονται ως μια ολοκληρωμένη ενότητα. Οι κρυσταλλικές δομές που, τότε, ήταν συνυφασμένες με το σώμα μας ως φως, άρχισαν να μειώνονται. Ήρθε, όμως, η ώρα για τις κρύσταλλικές δομές του φωτός και της συνείδησης μέσα στο ανθρώπινο σώμα να αφυπνιστούν και να μεταμορφωθούν. Πολλές σύγχρονες αντιδράσεις και τυπολογίες ασθενειών του σώματος μπορούν να ανιχθευθούν, ως εκ τούτου, σ΄αυτήν την έλλειψη σύνδεσης φωτός και σώματος.

Η εκπαίδευση Insha ΙΙ διαρκεί 21 ημέρες και χωρίζεται σε 3 μέρη. Κατά το πρώτο μέρος, θα μάθετε πώς να απελευθερώνετε τις δομές του κάρμα που έχουν εναπομείνει στο σώμα, οι οποίες εκδηλώνονται ως μορφές νόσου, με σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα. Όταν το σώμα απελευθερωθεί από αυτά τα καρμικά υπολείμματα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους, θα βιώσετε τη λειτουργία των κρυσταλλικών δομών στο σώμα. Επίσης, πώς αυτές μπορούν να επανενεργοποιηθούν για να φέρουν το σώμα και το φως σε ισορροπία.

Διάρκεια: Η εκπαίδευση Insha IΙ αποτελείται από είκοσι μία (21) μέρες, μοιρασμένες σε τρία (3) μέρη των επτά (7) ημερών.
Κόστος: 4.700 € χωρίς ΦΠΑ